Hung's Arts Foundation
JULY 2024
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
 
 
 
December 2023
October 2023
June 2023
May 2023
April 2023
August 2022
January 2022
November 2021
April 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
February 2020
January 2020
December 2019
July 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
May 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
August 2017
July 2017
June 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
October 2016
September 2016
June 2016
April 2016
March 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
August 2015
July 2015
June 2015
December 2014
November 2014
October 2014
July 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
May 2013
April 2013
February 2013
January 2013
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
May 2011
April 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
August 2010
June 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
March 2008
August 2002
December 2001
October 2001
March 2001
October 1999
February 1999
  Hung's Arts Foundation
06.12.2023

鶴見大学仏教文化研究所小池富雄客員研究員等參訪本基金會
鶴見大学仏教文化研究所客員研究員小池富雄(Tomio Koike)伉儷、東京小川商店株式會社小川忠壽(Tadatoshi Ogawa)社長暨小川華代(Kayo Ogawa)代表取締役、國立歷史博物館王長華館長、中華印石藝術收藏協會李壯源理事長、典藏雜誌社簡秀枝社長、鴻禧文教基金會廖桂英董事長、國立故宮博物院陳慧霞副研究員等參訪本基金會,與洪三雄董事長針對漆器進行深入研討。