Hung's Arts Foundation
JULY 2024
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
 
 
 
December 2023
October 2023
June 2023
May 2023
April 2023
August 2022
January 2022
November 2021
April 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
February 2020
January 2020
December 2019
July 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
May 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
August 2017
July 2017
June 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
October 2016
September 2016
June 2016
April 2016
March 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
August 2015
July 2015
June 2015
December 2014
November 2014
October 2014
July 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
May 2013
April 2013
February 2013
January 2013
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
May 2011
April 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
August 2010
June 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
March 2008
August 2002
December 2001
October 2001
March 2001
October 1999
February 1999
  Hung's Arts Foundation
27.08.2015

國立台灣大學藝術史研究所與中研院歷史語言研究所主辦「藝術史中的作品研究」研習營至本基金會參訪
國立台大藝術史研究所與中研院史語所主辦─「藝術史中的作品研究」研習營,由國際知名漢學家海德堡大學東亞藝術史研究所雷德侯(Lothar Ledderose)教授、主講人中研院史語所顏娟英研究員、海德堡大學東亞藝術史研究所蔡穗玲研究員以及國立故宮博物院賴依縵助理研究員率40位學員至本基金會就佛教石雕作品進行研究參觀。洪三雄董事長親自接待並和40位國際研究生及年輕學者座談,分享中國佛教藝術作品的收藏與研究心得。
 
 
26.08.2015

倫敦Eskenazi專家趙珮芳女士參訪本基金會
倫敦Eskenazi專家趙珮芳(Kristy Chao)女士參訪本基金會,與洪三雄董事長進行中國傳統藝術的主題交流。