Hung's Arts Foundation
DECEMBER 2023
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 
 
April 2023
August 2022
January 2022
November 2021
April 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
February 2020
January 2020
December 2019
July 2019
May 2019
April 2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
October 2018
May 2018
April 2018
March 2018
January 2018
December 2017
November 2017
October 2017
August 2017
July 2017
June 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
October 2016
September 2016
June 2016
April 2016
March 2016
January 2016
December 2015
November 2015
October 2015
August 2015
July 2015
June 2015
December 2014
November 2014
October 2014
July 2014
April 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
May 2013
April 2013
February 2013
January 2013
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
May 2011
April 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
August 2010
June 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
March 2008
August 2002
December 2001
October 2001
March 2001
October 1999
February 1999
  Hung's Arts Foundation
21.12.2009

香港大學龍應台教授等參訪本基金會
香港大學專任教授龍應台女士、台灣大學哲學系陳鼓應教授、台灣大學哲學系王曉波教授、風雲時代出版公司發行人陳曉林先生、聯合報顧問張作錦先生、台灣高鐵股份有限公司董事長兼執行長歐晉德先生以及異康股份有限公司董事長楊建綱先生等人拜訪本基金會,共同觀賞並座談「目送1949」紀錄片。
 
 
19.12.2009

漆器權威藏家李經澤先生再訪本基金會
漆器權威藏家李經澤先生及其助手伏野喜深子小姐、漆器專家陳慧霞小姐參訪本基金會,並和本基金會董事長洪三雄先生針對漆器深入研究討論。 
 
01.12.2009

漆器權威藏家李經澤先生參訪本基金會
漆器權威藏家李經澤先生及其助手伏野喜深子小姐參訪本基金會,並和本基金會董事長洪三雄先生針對漆器深入研究討論。